संस्कृत सुभाषिताचे विडंबन


लहानपणी संस्कृत मध्ये आम्हाला एक सुभाषित होतं:

ज्ञानतृष्णा गुरौनिष्ठा सदाऽध्ययन दक्षता

एकाग्रता महत्त्वेच्छा विद्यार्थीगुणपञ्चकं

ह्याचा अर्थ : ज्ञान मिळवण्याची लालसा, गुरु वर निष्ठा, नेहेमी नवीन काही शिकण्याची ईच्छा, एकाग्रता आणि महत्त्वाकांक्षा हे विद्यार्थ्याचे पाच गुण होत.

किती समर्पक सुभाषित आहे नाही? पूर्वी अशी सुभाषिते वाचण्याचा आणि पाठ करण्याचा मला छंदच होता.  त्याच दरम्यान मी आचार्य आत्र्यांचे झेंडूची फुले हे विडंबन कवितांवर पुस्तक वाचले. माझा एक घट्ट मित्र आशुतोष ह्या पुस्तकातील कविता वर्गात वाचून दाखवत असे. तेव्हा सुभाषितांचा आणि विडंबन कवितेचा माझ्यावरइतका प्रभाव झाला की एक दिवस माझ्या डोक्यात संस्कृत सुभाषिताचे विडंबन करण्याची कल्पना आली. आता विडंबन तर करायचे, पण कोठेही पाणचटपणा येता कामा नये. बरेच दिवस डोके खाजवून झाल्यावर एक दिवस प्रतिभा माझ्यावर प्रसन्न झाली (असे आपले मला तेव्हा वाटले). आणि मला एक सुभाषित (की कुभाषित?) सुचले, ते असे:

सत्ता तृष्णा वित्तैनिष्ठा सदा प्रसिद्धी दक्षता
सदाऽग्रता आसनेच्छा राजकारणी दुर्गुणपञ्चकं

अर्थ: सत्तेची हाव, पैश्याशी निष्ठा, नेहेमी प्रसिद्धी मिळवण्याची धडपड, पुढे पुढे करण्याची खोड आणि खुर्चीची आसक्ती हे राजकारण्याचे पाच दुर्गुण होत.

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s